D:/cqflsweb/www/data/tplcache/405c096d68383d29ef3aa008eb4b20c8.inc Not Found!
letou注册 • D:/cqflsweb/www/data/tplcache/1c423729ba744f57779b5ff487d90d05.inc Not Found! • 正文

日本大学直通车

发布时间: 浏览: 次 作者:国际部

日本大学直通车

项目概况

 

1、立命馆大学

 

 

 

报考对象

 

全校学籍成绩优异。

 

考试时间

 

高三学年上学期。

 

录取条件

 

英语(面试)

或日语(面试)

高一高二成绩

高三上期成绩

毕业会考成绩 

 

项目优势

 

1、日本综合排名前5位  

2、1900年成立,日本首屈一指的私立大学之一  

3、毕业生熟练掌握日语和英语外加专业。

 

 
 
 

 

 

 

2、立命馆亚洲太平洋大学

 

 

 

报考对象

 

全校学籍成绩优异。

 

考试时间

 

高三学年上学期。

 

录取条件

 

英语(笔试、面试)

高一高二成绩

高三上期成绩

毕业会考成绩 

 

项目优势

 

1、培养亚太地区国际人才 

2、一半日本学生,一半国际学生,国际学生来自全球100多个国。

3、丰厚的奖学金,只提供给国际学生。 

4、日语从零起点开始,必修课;日语、英语、汉语三语优势。 

5、以经济等专业毕业,非语言专业毕业。

6、在日就业率,深入全球知名学府攻读硕士率高。

 

 
 

  相关文章Related

   D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found! D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found! D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found! D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found! D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found! D:/cqflsweb/www/data/tplcache/69f43140b7050d120636e6a9aa643db2.inc Not Found!
  D:/cqflsweb/www/data/tplcache/08c0946e61a1df92b50c6355f0c79774.inc Not Found!

  letou注册   |    D:/cqflsweb/www/data/tplcache/1d15cf3fc236ad727c62cb019da8920c.inc Not Found!

  Copyright © letou注册,letou开户优惠,letou在线游戏学校(川外附中)版权所有 Power by DedeCms